Weersomstandigheden vergelijken

Tags: LesideeënAardrijkskunde 

Gedurende een week in februari 2012 maten Middenschool Heilig Hart en haar Zambiaanse partner Sacred Heart de lokale weersomstandigheden. De oefening zag er als volgt uit:

  • Binnen- en buitentemparatuur meten op drie momenten:
    • Om 8u ‘s morgens
    • Om 14u in de namiddag
    • Om 8u ‘s avonds
  • Hoeveelheid neerslag: eenmaal per dag, in de ochtend
  • Indien mogelijk de windsnelheid meten op dezelfde drie momenten.
  • De eigen metingen vergelijken met de regionale weersvoorspelling (TV, krant of  internet)

Jan Bogaerts, die in deze periode stage liep in de Scholenband-scholen in Zambia, hielp deze activiteit uit te voeren en in een vergelijkende tabel op te nemen. Vervolgens werden de gegevens tussen de scholen uitgewisseld. Op deze manier konden de weersomstandigheden voor de partnerlanden in de les aardrijkskunde worden vergeleken. Een voorbeeld van een geslaagde, interactieve activiteit!