Voedselkilometers

Tags: LesideeënWiskunde 

Hoe kan je komen tot het begrip van voedselkilometers? 

Via de Vlaamse website CompenCO2 kan je de volledige CO2-uitstoot van vliegkilometers berekenen. Analyseer hoe dit gebeurt en bereken voor een aantal producten de voedselkilometers, de ermee gepaard gaande CO2-uitstoot en de kostprijs voor de maatschappij.

Weetje

Wist je dat als je de voedselkilometers van alle ingrediënten optelt, een blikje tomatensoep met balletjes 32.000 km rondgereisd heeft vooraleer het in je soepkom belandt?

Acties in de les

  • Bereken hoeveel voedeselkilometers er in de lunch op jouw school zitten, en hoeveel kilometers in het bord van de lunch op de partnerschool. Of laat de leerlingen bijhouden welk voedsel ze gedurende een week gegeten hebben en waar het vandaan komt. Sta even stil bij de ecologische voedselafdruk van jouw klas en die van leerlingen uit de partnerschool.
  • Kies een bekend product (bv. een vrucht) uit het partnerland dat hier niet gekweekt wordt. Verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje onderzoeken en reflecteren wat er komt kijken bij de weg die de vrucht aflegt van productie tot consumptie.
     
  • Ga na wat de kostprijs is van het product en onderzoek dan voor elk deelaspect (productie, transport, tussenhandel, verpakking,...) het kostenpercentage dat er naar toe gaat. Hiervoor kan je eventueel te rade gaan bij de partnerschool. Misschien zijn er wel kinderen wiens familie in die sector werken. Hoeveel verdient hun mama/oom voor de productie.
     
  • Breek het thema open naar eerlijke handel. Wie krijgt hoeveel, betalen wij wel een eerlijke prijs, wat kan een oplossing zijn,...?