Scholen in "LoWaZoNe" - Scholengroep in "KeMoPoDi" (Senegal)

Tags:  Senegal |  Lager onderwijs | Secundair onderwijs |  Andere Scholenbanden |  Startjaar 2011 |  Met ervaring

"LoWaZoNe Noord-Zuid" is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele op gebied van Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling. De doelstellingen zijn:

 • de inwoners van de vier gemeenten sensibiliseren;
 • praktische kennis verwerven in functie van een duurzaam beleid;
 • een rechtstreekse band opbouwen met drie gemeenten in Senegal, meer bepaald Keur Moussa, Pout en Diender ("KemoPoDi").

Om deze doelstellingen te behalen hebben de gemeentebesturen in juni 2011 een Convenantaanvraag Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking met de Vlaamse Overheid ingediend. In december 2011 werd dit goedgekeurd voor de periode 2012-2013. Deze gemeenten bundelen de krachten om op verschillende terreinen samen te werken. Ook verschillende scholen zijn hierin betrokken.

Voor meer informatie, contacteer de Noord-Zuidambtenaar Annelies Backx op noordzuidlowazone@zomergem.be of neem een kijkje op de website.

  

Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele

 • Basisschool De Bron uit Lovendegem heeft een band ontwikkeld met een school in Touly, een gehucht van Keur Moussa. Dankzij een paar concerten van het kinderkoor van de school en het El Mundo koor is er al aardig wat geld bijeengebracht waardoor de school van Touly vandaag ommuurd is en de eerste aanplanting van boompjes en struikjes kan beginnen. Dat zal de kinderen in de toekomst alvast wat schaduw bezorgen en de schoolomgeving een stuk veiliger maken. Meer foto's.
   
 • Leefschool Klavertje Vier uit Nevele bouwt aan een echt partnerschap met de school van Thor (Diender). Vorig schooljaar stond het grootouderfeest helemaal in het teken van die samenwerking. Ook hier werd aardig wat geld ingezameld en dit jaar heeft de actie de naam gekregen ‘planken voor banken’. Veel schoolbanken zijn aan een grondig herstel toe. Het ijzeren geraamte is er nog, maar de planken moeten dringend vervangen worden. Naast financiële ondersteuning worden ook ervaringen uitgewisseld op gebied van opvoeding en onderwijs.
  
Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele
Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele
Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele
Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele
Scholen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele
  

Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)

 • De basisschool in Touly, een gehucht van Keur Moussa in Senegal, heeft een samenwerking met Basisschool De Bron, Lovendegem.
   
 • De basischool van Thor (Diender) bouwt een partnerschap uit met Leefschool Klavertje Vier uit Nevele.
  
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)
Scholengroep "KeMoPoDi" (Senegal)