SBSO Zonneweelde - Thompsonschool (Suriname)

Tags:  Suriname |  BuSO | Secundair onderwijs |  VVOB Scholenbanden |  Startjaar 2009 |  Gevorderd

SBSO Zonneweelde is een secundaire school voor 'Buitengewoon' onderwijs. Er zijn leerlingen met een mentale, fysieke of gedragsmatige beperking. Daarnaast zijn er ook een aantal leerlingen met een autismespectrumstoornis. Vele van de leerlingen leven in een zeer kleine wereld. Hun voornaamste doel van een Noord-Zuidpartnerschap was om de leerlingen te laten kennismaken met, en een eerlijk en realistisch beeld mee te geven van, het leven in een land in het Zuiden. Zonneweelde is overtuigd dat ze hier veel van kunnen leren. Daarnaast vinden ze het belangrijk om de leerlingen mee te geven wat solidariteit betekent.

In 2009 klopten ze aan bij VVOB Scholenbanden. Hun voorkeur ging uit naar  een school waar de leerlingenpopulatie aansluit bij hun eigen populatie: een school voor leerlingen met een handicap of een school voor beroepsonderwijs. Daarom was de Thompsonschool uit Suriname een goede match: de school biedt buitengewoon secundair onderwijs aan 76 leerlingen. Het zijn jongeren met een mentale beperking afkomstig van de basisschool voor Speciaal onderwijs die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Ook moeilijk lerende jongeren worden opgevangen op de school. Het gaat in meerdere gevallen om grensgevallen die worden bijgeschoold om indien mogelijk aan het regulier onderwijs te kunnen participeren.

Na de trage, aftastende en vrij moeilijke opstart, kwam er pas in het derde jaar (2012) een zichtbare - en voelbare - verandering tot stand. Drie vrouwelijke leerkrachten gingen aan het eind van het tweede werkingsjaar op bezoek naar Suriname. Net die reis, zowaar een inleefreis, had het vuur aan de lont gestoken: de ogen van de partners gingen open en een vruchtbare ontmoeting vond plaats. Men maakte plannen om in 2012 verder en dieper met elkaar kennis te maken, meerdere leerkrachten en leerjaren te betrekken en tijd vrij te maken voor de versterking van elkaars opdracht als leerkracht. Leren van elkaar, gezien de gelijkaardige schoolprofielen, was een logische doelstelling. Drie dames van de partnerschool kwamen ook op bezoek naar België, hetgeen ook andere Vlaamse collega's kon warm maken voor de samenwerking en uitwisseling. Men kijkt nu stilaan naar de toekomst, m.n. hoe ze samen de band verder kunnen financieren, zonder de (volledige) steun van VVOB!

In 2013 zetten ze de verschillende projecten met leerlingen verder en willen de partners een tuinbouwproject uitbouwen. Daarnaast beogen ze het werken per niveau of opleidingsvorm en wisselen ze uit rond aanpakken, leerstof en methodes.

  

SBSO Zonneweelde (Lommel)

Naam: SBSO Zonneweelde

Adres: Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel

Website: www.sbsozonneweelde.be

Directeur: Dhr. Bruno Schroeven

Naam contactpersoon: Mevr. Sylvie Hannes

E-mail contactpersoon: sbso.lommel@g-o.be

Telefoon contactpersoon: +32 (0) 11 550 210

Fax contactpersoon: +32 (0)11 550 211

  
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
SBSO Zonneweelde (Lommel)
  

Thompsonschool (Suriname)

Naam: VSO aan de Thomsonstraat

Adres: Thompsonstraat 8, Paramaribo, Suriname

Directeur: Mw Virginia Bustamente

Contactpersoon: Mevr. Debbie Yvel

E-mailadres: vso.thomson@gmail.com

Telefoon: 00-597-530223

  
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)
Thompsonschool (Suriname)