BS Mariaberg - Waverenschool (Zuid-Afrika)

Tags:  Zuid-Afrika |  Basisonderwijs | Lager onderwijs |  VVOB Scholenbanden |  Startjaar 2011 |  Opstartend

Deze scholenband kadert in de stedenband van Essen met Witzenberg. In 2001 werden de eerste contacten gelegd tussen de gemeente Essen en de Zuid-Afrikaanse gemeente. Aanvankelijk situeerde de focus van deze stedenband zich op de samenwerking en uitwisseling tussen beide gemeentebesturen. Om ook de bevolking van beide gemeenten meer te betrekken bij de stedenband, werden er in 2006 drie scholenbanden opgericht tussen Essense en Witzenbergse scholen.

De scholenband tussen BS Mariaberg met St. Marks was daar één van. Toen de communicatie met deze school vastliep, werd besloten om met een nieuwe partnerschool in zee te gaan: de lagere afdeling van de Waverenschool (de partnerschool van Sint Jozefinstituut). 

 

  

Lagere school Mariaberg Essen

Adres: Kloosterstraat 76, 2910 Essen

Website: www.mariaberg.be

Telefoon03/667 37 23

Contactpersoon: Heidi Ivens

E-mail: heidi@mariaberg.be 

  

Waverenschool Lagere afdeling (Zuid-Afrika)

Naam: Waverenschool (Foundation and Intermediate Phase)

Adres: Ryk Tulbaghstraat, Postbus 32, 6820 Tulbagh

Telefoon: 023 2301002

Contactpersoon: Lucinda Levenda

E-mail: admin@waverenss.wcape.school.za