Scholen op zoek naar een partnerschool

Is jouw school geïnteresseerd in een scholenband met een school in het Zuiden, maar heb je nog geen partnerschool?

 • Als je voorkeur uitgaat naar een partnerschool in één van de partnerlanden van VVOB (Ecuador, Suriname, Rwanda, DR Congo, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Vietnam en Cambodja), geef dit dan aan in het aanmeldingsformulier.
 • Heb je een ander land op het oog, dan dien je die zoektocht zelf te organiseren. VVOB kan je wel enkele tips geven om dit aan te pakken. 

Hoe een partnerschool identificeren?

In het draaiboek voor beginnende scholenbanden kan je op p. 20 enkele tips vinden voor het identificeren van een geschikte partnerschool. We doen het hier even voor je uit de doeken. 

Criteria

Baken af welke criteria het belangrijkst zijn bij de keuze van de partnerschool. Enkele criteria die voor jouw school belangrijk kunnen zijn:

 • Raakvlak met de school: bv. sterke vertegenwoordiging in de eigen school van leerlingen uit een bepaald land, een leerkracht deed een stage in dat land,…
 • Visie en motivatie van de directie en collega’s in de partnerschool: wat wilt men bereiken, hoe zien ze de invulling van de samenwerking,...
 • Type school, onderwijsaanbod, grootte, etc.
 • Aanwezige infrastructuur en de toegang tot bv. communicatiemiddelen.
 • Ligging en bereikbaarheid van de partnerschool.
 • De mogelijkheid tot ondersteuning van de scholenband door een externe organisatie (die beperken zich vaak tot een beperkt aantal landen).
 • De mogelijkheid tot ondersteuning van de Zuidschool door een externe actor, door de aanwezigheid van een aanspreekpunt (bv. een betrouwbare organisatie, uitgeweken Vlamingen,…).
 • Onderwijstaal van de partnerschool.
 • Evaring met internationale contacten of projecten.

Profiel opstellen

Stel een profiel/identikit op van de eigen school. Vraag aan je mogelijke partnerschool om hetzelfde te doen. Deze beschrijving heeft als doel een goed passende partner te identificeren maar tegelijk ook je eigen school voor te stellen, zodat ook zij een gefundeerde keuze kunnen maken.

Anderzijds kan een eventuele ondersteunende organisatie hiermee andere scholen contacteren en polsen naar hun interesse voor een scholenband. Deze beschrijving kan o.a. volgende elementen bevatten:

 • Schoolgegevens: type school, onderwijsaanbod, typische kenmerken, aantal leerlingen en leerkrachten, ligging, grootte,...
 • Visie en motivatie: waarom een scholenband willen, wat zijn je doelstellingen, hoe zie je de concrete uitwerking, wat is je doelgroep, etc.
 • Functie van de trekkersfiguren (bv. leerkrachten Frans, biologie en projectwerk).
 • Specifieke voorkeuren (bv. jongensschool, katholieke school, stedelijke school, internetconnectie aanwezig,...).
 • Ervaring van de school met internationalisering, professionele of persoonlijke ervaring van betrokken leerkrachten, etc.

We hebben een voorbeeld van zo'n vragenlijst ("profiel van de school") dat je kan downloaden in verschillende talen. Gebruik dit niet zonder het aan te passen aan de criteria van je school.