De kwaliteitsniveaus van scholenbanden

Voor VVOB is het belangrijk dat beide scholen elk jaar stappen vooruit zetten. Daarom definieert VVOB vier kwaliteitsniveaus of ontwikkelingsstadia voor scholenbanden: van een opstartende scholenband, naar een scholenband met ervaring, naar een gevorderde tot een duurzame scholenband.

Elk stadium impliceert een specifiek kwaliteitsniveau, zowel op vlak van activiteiten van de scholenband, als op vlak van dimensies als draagvlak, communicatie, verzelfstandiging.

Opstartende scholenband

Er is meermaals contact geweest tussen de scholen en bij beide scholen is er een intentie tot langdurige samenwerking. Er is de volle steun van directie en lerarenkorps voor de ontwikkeling van de scholenband.

Scholenband met ervaring

De coördinatoren communiceren regelmatig met en over de partnerschool, zowel intern als extern. Er worden doorheen het jaar verschillende sensibiliserings- en educatieve acties georganiseerd rond de scholenband, Noord-Zuidproblematiek en het partnerland. De twee scholen proberen ook echt samen te werken binnen activiteiten.

Gevorderde scholenband

De communicatie met de partner verloopt frequenter en vanuit meerdere betrokkenen en binnen de school is er een breed draagvlak en gediversifieerde communciatie. Naast activiteiten rond mondiale vorming, wordt er ook uitgewisseld rond onderwijsthema’s en pedagogische methodieken. Leerkrachten van de beide scholen leren van elkaars aanpak en ervaringen binnen hun expertisedomein en samen werken ze geregeld een activiteit uit. Er is cofinanciering van de scholenbandactiviteiten.

Duurzame scholenband

De scholenband is een expert in Noord-zuid-partnerschappen, heeft sterke ervaring opgebouwd en staat ver in de uitwerking van haar activiteiten. De scholenband is goed geïntegreerd in het schoolleven en- beleid. Uitwisseling waarbij capaciteitsversterking van leerkrachten centraal staat is een belangrijke focus. De scholenband functioneert vrijwel zelfstandig, ook financieel, en bepaalt haar eigen maar gezamenlijke koers.