Zimbabwe

Zimbabwe is volledig omringd door andere landen, zonder toegang tot zeeroutes. De twee belangrijkste bevolkingsgroepen van Zimbabwe zijn de Shona (82%) en de Ndebele (14%). Het land telt ongeveer 14,2 miljoen inwonders, waarvan 38% jonger is dan 14 jaar. De bevolkingsgroei is laag vergeleken met andere landen in de regio. De levensverwachting is mede door de hiv-/aidsepidemie teruggevallen tot 56 jaar voor mannen en 57jaar voor vrouwen.

Het grootste deel van de bevolking woont nog in de rurale gebieden, al had zich de laatste jaren een duidelijke trend ingezet van migratie naar de steden. Maar bij een 'opkuisoperatie' waarbij illegale constructies in de steden met de grond gelijk werden gemaakt en honderdduizenden Zimbabwanen werden teruggestuurd naar de rurale gebieden, is die migratie gestopt.

Zimbabwe bevindt zich nog steeds in een diepe economische en sociale crisis, versterkt door een humanitaire noodsituatie als gevolg van voedseltekorten en hiv/aids. Het resultaat is hoge werkloosheid (80%), grote armoede, honger, slechte gezondheidszorg, een verzwakt onderwijssysteem en een steeds groeiend aantal wezen.

Het onderwijs

Niettegenstaande de huidige economische en sociale problemen, blijft onderwijs een prioriteit voor vele Zimbabwanen. Het Ministry of Primary and Secondary Education (MoPSE) en het Ministry of Higher and Tertiary Education beschikken over een beperkt budget en kunnen bijgevolg scholen onvoldoende ondersteunen. Leerlingen en hun ouders moeten grotendeels zelf instaan voor de fondsen van de scholen.

Daarnaast leven in Zimbabwe meer dan 1,3 miljoen wezen en andere kwetsbare kinderen. Binnen het onderwijs is er een groot tekort aan gekwalificeerde leraren, vooral bij personeel voor de ontwikkeling van het vroege kind, die hiermee kunnen omgaan. Basisonderwijs in Zimbabwe omvat kleuteronderwijs en lager onderwijs tot Graad 7 (in principe 13 jaar). Het is verplicht en eindigt met een eindexamen.

Het lager middelbaar onderwijs bestaat uit 4 jaar ‘Ordinary Level’, en in principe zijn er geen selectiecriteria. Op het einde van de cyclus is er een examen dat geslaagde studenten toelaat om ofwel hoger middelbaar verder te zetten, of om over te stappen naar een bepaalde tertiaire opleiding.

Het hoger middelbaar onderwijs is 2 jaar ‘Advanced Level’ en hier gelden wel selectiecriteria om de studies aan te vatten. Het aantal plaatsen voor A-level-studenten is beperkt; slagen in het examen en de behaalde graden geven al dan niet toegang tot universitair onderwijs.

Vanaf het schooljaar 2016 gaat er een grote curriculumvernieuwing in, die zowel de ontwikkeling van het vroege kind, basis- als secundair onderwijs grondig zal veranderen, aldus MoPSE.

De schoolvakanties

Hieronder vind je een overzicht van de begin- en einddatum van elk trimester in 2016. Buiten deze data hebben de leerlingen en leerkrachten vakantie.

2012 Start Einde
1ste trimester 12 januari 30 maart
2de trimester 3 mei 4 augustus
3de trimester 6 september 1 december

Op de website van de Zimbabwaanse Overheid kan je meer info vinden over vakantiedagen. 

Praktische weetjes

Vooraf

 • Reisdocumenten: Een internationaal paspoort heb je altijd nodig. Vraag dit op tijd aan. Let op, heb je al een internationaal paspoort, zorg dan dat dit zeker nog zes maanden geldig is vanaf de datum waarop je in Zimbabwe toekomt.
   
 • Voor Zimbabwe heb je een visum (single-entry) nodig. Normaal gezien kan je dit bij aankomst op de luchthaven van Harare aanschaffen voor de prijs van 30 USD.
   
 • Verzekering: Een reisbijstandsverzekering (medische bijstand en repatriëring) is aangeraden.
   
 • Medisch: Kijk ruim op voorhand welke vaccinaties je nodig hebt. Contacteer voor meer informatie je huisarts of een vaccinatiecentrum waarvan je er in elke provincie wel een hebt. Adressen en info vind je via de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Vaak kan de huisdokter de nodige spuitjes ook geven. Hij dient die wel eerst te bestellen, dus wees er tijdig bij. Ga voor je vertrek nog eens langs bij de tandarts (of andere artsen wanneer je een zwakkere gezondheid hebt of vermoedens hebt van een aankomende kwaal).
   
 • Veiligheid: Voor gedetailleerde informatie over de veiligheidssituatie kan je terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken. Laat je echter niet te snel van de wijs brengen door de informatie hierop. Die is bedoeld om al te argeloze toeristen te waarschuwen, maar ook in België lopen dieven en oplichters rond, in stations zijn zakkenrollers en carjacking komt ook voor in de grotere steden in België. Lees je op deze website toch zaken die je toch wat ongerust maken, neem dan contact op met het VVOB-hoofdkantoor, zodat deze informatie in het juiste perspectief kan geplaatst worden. In Zimbabwe kan het onrustig zijn voor en tijdens de verkiezingen. Zoals in elke grootstad dien je in de hoofdstad Harare de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, op je spullen te letten, bijvoorbeeld: niet opzichtig met waardevolle voorwerpen rondlopen of die onbewaakt achterlaten.

Ter plaatse

 • De taal: Engels is de taal waarin de meeste mensen vlot kunnen communiceren. Daarnaast zijn er sinds de nieuwe grondwet werd goedgekeurd, 16 officiele talen erkend.
   
 • Geld - Betalingen: In Harare kan je in supermarkten en restaurants met USD betalen. Geld afhalen met een kredietkaart is niet altijd zo eenvoudig. Best op voorhand bij de Belgische bank checken of kaart opgengesteld is voor afhalingen buiten Europa en in welke banken het zal lukken (Barclays, Standard Chartered, Stanbic zijn de grootste en meest voorkomende). 
   
 • In Harare kan je behalve de typisch Belgische producten, zo goed als alles krijgen in de supermarkten die er als paddenstoelen uit de grond rijzen. Je betaalt er wel stevig voor. Je kan ook op de plaatselijke markten aankopen doen, maar dan laat je je best begeleiden door een Zimbabwaan.
   
 • Elektriciteitsvoorziening: Er zijn andere stopcontacten in Zimbabwe, dus voorzie een UK certified tussenstuk indien je elektrische apparatuur meeneemt. De elektriciteitsvoorziening 220-240 V. Er is de laatste tijd een groot tekort aan elektriciteit met regelmatige en lange periodes zonder elektriciteit tot gevolg. Een zaklamp of lampen op zonne-energie zijn handig. Wanneer de elektriciteit wel beschikbaar is, is de aanvoer niet gelijkmatig. Dit kan elektrische toestellen beschadigen. Het is daarom aan te raden een tussenstuk met een zekering te gebruiken.
   
 • Toegang tot internet en telefoneren vormt geen enkel probleem in de hoofdstad. Er zijn talloze internetbars met vrij snel internet waar je meestal ook erg goedkoop naar België kan bellen.
   
 • Je GSM zal normaal gezien werken in Zimbabwe.
   
 • Kledij: Vergis je niet, Zimbabwe ligt onder de evenaar, maar een fleece komt in de maanden juli, augustus en september goed van pas.