Vietnam

Vietnam ligt in Zuidoost Azië. Het land, dat een tropisch moessonklimaat kent, wordt begrensd door China, de Golf van Tonkin, de Zuid-Chinese Zee, Cambodja en Laos. In 2006 telde het land bijna 85 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 4 miljoen in de hoofdstad Hanoi en bijna 7 miljoen in het commerciële Ho Chi Minh Stad.

Hoewel er grote culturele verschillen bestaan tussen Vietnamezen, is 86% van de bevolking Kinh, ethnisch Vietnamees. De overige 14% bestaat uit ongeveer 55 etnische minderheden. De meest significante groep is deze van de Cambodjanen. Verder zijn er grote aantallen Chinezen. De officiële landstaal is het Vietnamees.

Vietnam heeft een mengeling van aanhangers van het boeddhisme, confucianisme, traditionele lokale geloven en rooms-katholicisme. De meerderheid van de bevolking is boeddhist, met een sterke nadruk op voorouderverering.

Het onderwijs wordt hoog gewaardeerd. Historisch gezien was een goede opleiding het enige middel voor ambitieuze Vietnamezen om sociaal vooruit te komen. Tegenwoordig proberen Vietnamezen om de traditionele cultuur met de Westerse ideeën van individuele vrijheid, wantrouwen van gezag en een consumentencultuur in overeenstemming te brengen.

Het onderwijs

Het onderwijssysteem in Vietnam heeft met heel wat moeilijkheden te kampen: de ongelijkheid in de kwaliteit van het onderwijs op het platteland en in de steden, het ontbreken van de noodzakelijke vaardigheden bij de onderwijsmanagers in een gedecentraliseerd systeem, de onaangepaste en verouderde leermiddelen en didactiek van leerkrachten,... De Vietnamese overheid tracht dit te verhelpen. Ze heeft zich ertoe verbonden om alle kinderen toegang te geven tot een goed onderwijssysteem. In 2005 benadrukte de Onderwijswet het belang om kwalitatief onderwijs aan te bieden met gelijke toegang zodat alle kinderen bereikt worden, vooral de meer kwetsbare, zoals: straatkinderen, kinderen met een handicap en kinderen van etnische minderheden.

Hoewel Vietnam de voorbije jaren vooruitgang boekte binnen het onderwijsdomein, kampt het toch nog met een aantal belangrijke uitdagingen. Recent moeten de ouders steeds meer kosten voor het onderwijs op zich nemen. Hoewel dit hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen bevordert, betekent het ook dat arme kinderen minder toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs. De graad van inschrijving en afronding is laag, en vooral bij meisjes, in verder afgelegen en bergachtige gebieden, en in minder gegoede families.

Het curriculum voor het middelbaar onderwijs voorziet ruimte voor een vrije invulling in de vakken. Slechts weinig leraren maken hiervan gebruik om hun lessen meer aan te doen sluiten op de concrete ervaringen van de leerlingen. De kwaliteit van de trainingsprogramma’s voor leraren is ook ondermaats. Op school voldoen de methoden, het lerarenkorps en de faciliteiten jammer genoeg niet.

De schoolvakanties

Officiële vakantie Datum Noot
Solar Nieuwjaar 1 jan  
Lunar Nieuwjaar 14 jan van jaar tot jaar verschillend, met meer dan 7 dagen verlof
Victory Day 30 april  
Interntational Labour Day 1 mei  
Nationale feestdag 2 sept  
Verjaardag koning Hung 23 april afhankelijk
Zomervakantie juni-aug 2 maand, soms half aug terug starten
Seasonal holiday   afhankelijk van het district

Per provincie wordt een schoolkalender opgesteld door het ministerie:

  • Lager onderwijs: min. 35 studieweken (18 in het 1e trimester, 17 in 2e trimester)
  • Middelbaar onderwijs min. 37 studieweken (19 in 1e trimester, 18 in 2de)