België | Vlaanderen

Als gevolg van de verschillende staatshervormingen is onderwijs in België sinds 1989 geen bevoegdheid meer van de federale staat maar van de Gemeenschappen (Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap). Hieronder hebben we het vooral over het onderwijs in Vlaanderen.

Het onderwijs in Vlaanderen verschilt sterk met dat in andere landen. Maar hoe leg je ons onderwijssysteem uit aan je partnerschool...? Hieronder vind je een aantal interessant links en kan je relevante documentatie downloaden:

 • Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie ontwikkelde een brochure die de  onderwijsbevoegdheden van de Vlaamse overheid en de algemene principes van het Vlaamse onderwijs belicht. Deze kan je hieronder downloaden (Nederlands en Engels). De publicatie bevat ook informatie over actuele ontwikkelingen. Het is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar bondige informatie over het Vlaamse onderwijs. Zie ook de website van de Vlaamse overheid.
   
 • Meer info over het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap vind je op www.bildungsserver.be en over het onderwijs in de Franstalige Gemeenschap op www.enseignement.be.
   
 • Op de officiële website van de Vlaamse overheid kan de partnerschool terecht voor informatie over Vlaanderen. Een deel werd vertaald naar het Engels en het Frans (zie onderaan de pagina). 
   
 • VVOB Scholenbanden ontwikkelde posters die het verschil tussen onderwijs hier en daar kort toelichten. Want het kennen en begrijpen van deze verschillen is van fundamenteel belang voor een goede samenwerking binnen de scholenband.
   
 • Dit filmpje (met ondertitels in het Engels) is ook bruikbaar!