Stedenbanden

Heel wat steden en gemeenten hebben een partnerschap met een stad of gemeente in het Zuiden, een zogenaamde stedenband. In veel gevallen zal het stadsbestuur graag zien dat er binnen dat kader ook een partnerschap tussen scholen ontstaat. Behalve inhoudelijke begeleiding via verschillende contactpersonen zullen heel wat besturen ook bereid zijn logistieke of financiële ondesteuning te bieden aan zo’n scholenband in wording. Informeer bij je gemeentebestuur of er reeds zo’n samenwerking bestaat en of er ondersteuningsmogelijkheden zijn.