Meer tips, tricks en downloads

Hieronder vind je tal van publicaties, inspirerende activiteiten, documenten van het Scholenbandenprogramma van VVOB,... Je kan de lijst filteren op thema.

nieuws_degroeneijsbeer_cover
Lagere scholen, Aardrijkskunde, Lesideeën

'De groene ijsbeer' is een humoristisch luisterboek, ontwikkeld door Djapo, dat de klimaatactie van 11.11.11. op kindermaat brengt. Het is een goed voorbeeld van Educatie Duurzame Ontwikkeling. Dit zet leerlingen aan tot denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet.

logo_dropbox
ICT–ondersteuning en communicatie

Wil je bestanden uitwisselen, maar zijn ze te groot voor e-mail? Toch kan je op een makkelijke manier en over heel de wereld bestanden delen met anderen. Dropbox, bijvoorbeeld, heeft enkele troeven:

nieuws_web6556.jpg
Filmmateriaal

6556 km. Dat is de afstand van Brussel naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Maar die fysieke afstand voel je niet als je de leerlingen ginder en hier dezelfde vragen stelt. Maks! ging in opdracht van VVOB naar Kenia om er verhalen te rapen voor het Scholenbanden-programma. Drie Vlaamse scholen zijn gekoppeld aan drie Keniaanse scholen.

thema_piano.jpg
Lesideeën, Fondsenwerving
  • Organiseer een filmvoorstelling over het land van je partnerschool, nodig de hele buurt uit, en bedenk samen met je partnerschool een leuke en zinvolle manier om de opbrengst te besteden.
     
publicatie_beelden_met_respect_regieboekje
ICT–ondersteuning en communicatie

Hoe breng je de leefwereld van kinderen in het Zuiden respectvol in beeld? Wat is belangrijk bij de aanmaak van een educatief pakket voor mondiale vorming in de basisschool?

thema_hivaids.jpg
Kunst en esthetica, Communicatie en media, Lesideeën

Kies een mondiaal thema zoals bijvoorbeeld: milieu, aidspreventie, rookpreventie, genderonderwerpen, uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Verzamel affiches, cartoons, beelden uit kranten en tijdschriften over dit thema. Maak hiermee een collage en stuur ze naar je partnerschool.

thema_vraagteken.jpg
Kennismakingsactiviteiten, Lesideeën

Behalve de naam van het land van de nieuwe partnerschool krijgen de leerlingen verder geen informatie (over cultuur, context). In groepjes komen ze tot:

publicatie_draaiboek-beginnende-scholenbanden.jpg
Partnerschap uitbouwen, Materiaal VVOB Scholenbanden

Een goed partnerschap uitbouwen met een school in het Zuiden is geen makkelijke opdracht. Het vergt veel geduld, enkele geëngageerde trekkers en de nodige tijdsinvestering. Doordat het gaat om persoonlijke contacten tussen mensen en culturen is het echter een heel boeiend leerproces.

thema_vuilnisbelt.jpg
Mens- en maatschappijvakken, Lesideeën, Wiskunde

Bereken en vergelijk de ecologische voetafdruk van beide scholen, en suggereer maatregelen om die te verminderen. Met hetgeen je bespaart door je ecologische voetafdruk te verkleinen, kan je ecologische activiteiten in je partnerschool bekostigen.

thema_fotograaf.jpg
Kennismakingsactiviteiten, Lesideeën

Geef je leerlingen om beurt een fototoestel mee naar huis. Laat hen elk tien typische foto’s trekken van het ontwaken tot het slapen gaan (het ontbijt, de weg naar school, de lessen, middageten,...).

Selecteer de mooiste foto’s, print ze uit, schrijf bij elke foto wat tekst en uitleg en maak een collage: "Het leven zoals het is, de Vlaamse leerling".

publicatie_engelse_folder.jpg
Materiaal VVOB Scholenbanden

Download hieronder de Engelstalige folder van Scholenbanden. De werking van "SchoolLinks" in een notendop.

publicatie_expeditie_exchange
Partnerschap uitbouwen

Speelt jouw school ook met het idee om een uitwisseling of samenwerking met het Zuiden uit te bouwen? Of om een actie op te zetten ten voordele van een project? Wel, je bent niet alleen. Steeds meer scholen willen zelf de handen uit de mouwen steken om samen met het Zuiden werk te maken van een betere wereld.

thema_oudekaart.jpg
Geschiedenis, Lesideeën

Vergelijk de belangrijkste zaken uit de eigen geschiedenisles met enkele sleutelelementen uit de geschiedenisles van de partnerschool. 

thema_netwerk_wereld
ICT–ondersteuning en communicatie

Skype en PoivY zijn software waarmee je, eens geïnstalleerd op de computer, gratis kunt bellen naar iemand anders in de wereld, op voorwaarde dat die persoon hetzelfde programma ook geïnstalleerd heeft.

publicatie_handleiding_hanne_claes_tekening
Lagere scholen, Vakken, Lesideeën

Hanne Claes was in 2012 gedurende vier maanden stagiaire bij VVOB Surniname. Ze bracht haar opgedane kennis vanuit de studierichting leerkracht basisonderwijs mee naar de Surinaamse scholen. Haar stage had twee doelen. Ze ondersteunde de scholen betrokken in een scholenband met een Vlaamse partner.

publicatie_scholenbanden_inspiratiegids.jpg
Algemeen, Materiaal VVOB Scholenbanden

Het Scholenbanden-programma bestaat vijf jaar. Daarom publiceren we een inspiratiegids vol ervaringen en lessen voor iedereen die interesse heeft voor een partnerschap met een school in het Zuiden.

ecuador_indianen
Lagere scholen, Algemeen, Lesideeën, Lichamelijke opvoeding

Bij de oorspronkelijke bevolking van Ecuador, hier bij ons ook soms indianen genoemd, speelt dans een belangrijke rol. De dansen in traditionele kledij en op zelfgemaakte muziek scheppen een band binnen de gemeenschap.

thema_magritte.jpg
Kunst en esthetica, Lesideeën
  • Maak een collectie van foto’s van een aantal bekende en minder bekende kunstwerken van je land en vergelijk dit met de collectie van je partnerschool.
     
thema_weggaan.jpg
Aardrijkskunde, Mens- en maatschappijvakken, Lesideeën

Ga na bij alle leerlingen uit de klas met welke migratiestromen zijzelf of hun (voor)ouders te maken hadden. Vergelijk dit met de situatie van leerlingen uit de partnerschool.

thema_balinnet.jpg
Lesideeën, Lichamelijke opvoeding

Welke sporten zijn hier populair en welke in de partnerschool?

Leg elk aan de ander een sport of spel uit die bij de een populair is maar de ander niet kent. Probeer het elk ook te spelen. Nodig eventueel een gast uit het partnerland uit om je hierbij te helpen.

thema_trouwen.jpg
Godsdienst en levensbeschouwing, Lesideeën

Wissel informatie uit over de leeftijd waarop dingen mogen of niet mogen (uitgaan, alcohol drinken, trouwen, kinderen krijgen, jobs, vrijwilligerswerk,...).

Vergelijk ook in welke mate de opinie van de leerlingen hierover overeenkomt of afwijkt met wat de gangbare normen of voorschriften zijn in de samenleving.

publicatie_poster2en3_onderwijscontext
ICT–ondersteuning en communicatie, Materiaal VVOB Scholenbanden

Naar aanleiding van de Scholenbanden-vorming in 2011 ontwikkelden we vijf kleurrijke posters. Deze kan je hieronder downloaden in pdf-formaat.

publicatie_presentatie_schoollinks.jpg
Materiaal VVOB Scholenbanden

Hier vindt u een PowerPoint-presentatie die een Engelstalige samenvatting geeft van het programma Scholenbanden.

thema_vraagteken.jpg
Materiaal VVOB Scholenbanden

Dit document is bruikbaar voor scholen die op zoek gaan naar een partnerschool in land dat geen VVOB-partnerland is. Met deze vragenlijst kan je de potentiele partnerschool bevragen over de motivatie, het draagvlak binnen de school en bijvoorbeeld ook de schoolpopulatie, de vakken die gegeven worden, enz. 

Let op!

thema_help
Actieplannen, Materiaal VVOB Scholenbanden

Hier vind je de vernieuwde (financiële) richtlijnen voor het opstellen van het actieplan.

Lagere scholen, Middelbare scholen, Algemeen, Vakken, Lesideeën

Naar aanleiding van de internationale dag van de leerkracht, organiseert Studio Globo jaarlijks op 5 oktober "Saved by the Bell"

logo_scholenbanden
Materiaal VVOB Scholenbanden

Download het logo van Scholenbanden.

Hieronder kan je twee zip-mappen downloaden (één voor elke taal). Elke zip-map bevat het logo in diverse formaten: EPS, PNG, JPG, GIF en PSD.

thema_papierenvlieger.jpg
Communicatie en media, Lesideeën

Werk samen een krantje uit waarin belangrijke thema’s voor beide scholen aan bod komen.

Voeg in het eigen schoolkrantje een vaste rubriek toe die geschreven is door iemand van de partnerschool. Stuur dan ook telkens een exemplaar van het schoolkrantje op.

thema_breughel.jpg
Taal en literatuur, Lesideeën

Verzamel spreekwoorden rond een specifiek thema (voedsel, conflict, weerelementen,...). Zoek de betekenis op en waar de grondslag ligt van het spreekwoord. Wissel dit vervolgens uit met de partnerschool. Maak er eventueel een quiz van waarbij de partner de betekenis van de spreekwoorden moet raden, of doe een verkiezing van het 'mooiste spreekwoord'. 

thema_teddybeer.jpg
Lagere scholen, Algemeen, Kennismakingsactiviteiten, Lesideeën

De klassen sturen elkaar een teddybeer of andere knuffel die een dagboek bijhoudt over wat hij allemaal meemaakt in zijn nieuwe omgeving, wie hij leert kennen en wat hij allemaal doet. De kinderen kunnen foto's maken bij hen thuis, de beer kan ook mee op vakantie. Iedere maand stuurt hij dit dagboek op naar zijn thuisadres.

vlaanderen_bubao-jonghelinckshof-antwerpen.jpg
Lagere scholen, Middelbare scholen, Algemeen, Actieplannen

De beste ideeën komen uiteraard van de scholen zelf. Het zijn de leerkrachten die het partnerschap uitdragen en de band een invulling geven, ideeën uitwerken volgens hun lessenplan en samenwerken met de collega’s in de partnerschool.

logo_klasse.jpg
Filmmateriaal

VVOB Suriname kreeg in juni 2009 Klasse op bezoek. Inmiddels kan je via de diverse Klasse-media hun verslag volgen.

thema_schriftjes.jpg
Taal en literatuur, Lesideeën

Maak een opstel, gedicht, lied, stripverhaal... rond een specifiek thema waarbij de ene school telkens verder bouwt op de bijdrage vanuit de andere school. Spreek best een aantal concrete regels af waaraan de andere school zich telkens dient te houden (thema, lengte, tijdsbestek, realistisch of fantasierijk,...).

logo_compenco2.jpg
Lesideeën, Wiskunde

Hoe kan je komen tot het begrip van voedselkilometers? 

Via de Vlaamse website CompenCO2 kan je de volledige CO2-uitstoot van vliegkilometers berekenen. Analyseer hoe dit gebeurt en bereken voor een aantal producten de voedselkilometers, de ermee gepaard gaande CO2-uitstoot en de kostprijs voor de maatschappij.

thema_lopen_finish.jpg
Actieplannen

Vanuit scholen komt soms de vraag hoe gedetailleerd en uitgewerkt een actieplan moet zijn, of hoe dit moet ingevuld worden. Ter illustratie geven we een fictief voorbeeld van hoe een actieplan voor een scholenband tussen twee lagere scholen er zou kunnen uitzien.

thema_weersymbolen
Aardrijkskunde, Lesideeën

Gedurende een week in februari 2012 maten Middenschool Heilig Hart en haar Zambiaanse partner Sacred Heart de lokale weersomstandigheden. De oefening zag er als volgt uit:

thema_url
ICT, Communicatie en media, Lesideeën
  • Leer de meerwaarde en de gevaren van het internet kennen: laat leerlingen informatie opzoeken over het partnerland, hun cultuur en gebruiken, de veiligheidssituatie en de politieke toestand. Toets dan af bij de partnerschool in welke mate dit overeenkomt met de werkelijkheid.