Aanmeldingsformulier Scholenbanden

Dit formulier is bedoeld voor scholen die geïnteresseerd zijn in ondersteuning van VVOB voor het voortzetten van een bestaande scholenband of het opstarten van een nieuwe scholenband. De vragenlijst laat VVOB toe een zicht te krijgen op de motivatie voor en ervaring met het werken met ‘het Zuiden’.

  • Het invullen van dit formulier houdt zeker nog geen engagement in voor een scholenband. De school geeft enkel aan het concept van een scholenband te willen verkennen.
  • Het betekent ook niet dat je sowieso recht hebt op ondersteuning door VVOB. Wij verkiezen een beperkt aantal scholen goed te ondersteunen boven veel scholen slecht te begeleiden.
  • Dit formulier bestaat uit drie pagina's (1. Gegevens van de Vlaamse school; 2. Gegevens van de Zuid-school en 3. Achtergrondinformatie). Vergeet op de laatste pagina zeker niet op de knop 'Indienen' te drukken!

Vlaamse school

Gegevens van de Vlaamse school

Gegevens contactpersoon Vlaamse school

(bv. leerkracht 4de leerjaar)