Saved by the bell – woensdag 5 oktober 2016

12/07/2016

 

Studio Globo en VIA Don Bosco roepen alle scholen op om op woensdag 5 oktober 2016 de schoolbel extra te laten luiden voor goed onderwijs voor iedereen.

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs.

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar nog steeds horen miljoenen kinderen en jongeren op aarde de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is kwalitatief onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Op de Internationale dag van de Leerkracht -jaarlijks op 5 oktober- zetten we niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven om goed onderwijs aan te bieden.

Het recht op basisonderwijs, overal en voor iedereen, was één van de Millennium-doelstellingen. Wereldwijd is de toegang tot onderwijs sterk verbeterd, maar nog steeds krijgen miljoenen kinderen en jongeren om allerlei redenen geen kans om naar school te gaan.

Met de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt wereldwijd meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Daarvoor moeten alle actoren hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft dus actueel en sluit aan bij de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: kwaliteitsonderwijs. Daarom passen we de slogan aan naar Goed onderwijs voor iedereen!

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vragen Studio Globo en VIA Don Bosco om op 5 oktober de bel extra te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan in de klas stil gestaan worden bij het recht op goed onderwijs. Scholen kunnen vanaf 5 september gratis lessuggesties downloaden op www.savedbythebell.be.

Studio Globo -werk aan de wereld in je klas- is gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij Studio Globo terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Meer info op www.studioglobo.be.

Woensdag 5 oktober 2016
Saved by the bell, goed onderwijs voor iedereen!

Doe mee met je partnerschool! 

Scholen met een scholenband kunnen samen met hun partnerschool een belmoment voor Saved by the bell organiseren. Kinderen, leerlingen en leerkrachten laten tegelijkertijd de schoolbel rinkelen in Noord en Zuid. Met de huidige communicatietechnologie kunnen de partners elkaar horen en/of zien tijdens het belmoment.

Hoe doe je dit?

Lees de infofiche en kom te weten hoe je dit moment kan organiseren. Alles wordt je stap voor stap uitgelegd. De fiches zijn beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Engels, Frans en Spaans). 

 

  
Saved by the bell – woensdag 5 oktober 2016
Saved by the bell – woensdag 5 oktober 2016