Ondersteuning

VVOB biedt partnerscholen in Vlaanderen en in het Zuiden ondersteuning in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle samenwerking. Die ondersteuning is afhankelijk van de groeifase waarin de scholenband zich bevindt (lees hierover meer onder kwaliteit).

De ondersteuning van VVOB gaat van het verstrekken van informatie en advies via telefoon/mail tot het bezoeken van scholen en financiële ondersteuning. Op deze uitgebreide website vind je al deze ondersteuningsvormen gebundeld:

 
Verder bieden we overzichten van bestaande scholenbanden (thematisch of op een wereldkaart). De infopagina's bij Onderwijs in de wereld bieden dan weer onderwijsgerelateerde en landenspecifieke informatie.