Nieuwe vorming Scholenbanden: Beeldvorming

20/10/2015

UPDATE 5 januari 2016

Welk beeld heb jij van het Zuiden? Toon je enkel de materiële ongelijkheid of heb je ook oog voor positieve verhalen uit het Zuiden? Welk beeld breng jij over bij je leerlingen over (het land van) je partnerschool? Kijk je vooral naar de verschillen of ook naar de gelijkenissen? Ondervind je moeilijkheden om de boodschap af te stemmen op het niveau van je leerlingen?

Deze vorming komt er op vraag van Scholenbanden-scholen die worstelen met dergelijke vragen. Het is ook een gelegenheid om uit te wisselen met andere scholenbanden-scholen!