Eindrapportering Scholenbanden

09/06/2011

Het schooljaar loopt bijna op zijn einde en dus zullen de Scholenbanden-activiteiten stilaan afgerond worden. De scholen maken naar het eind van het jaar een gezamenlijk eindrapport, waarin ze reflecteren over het samenwerkingsproces en elkaar informeren over de omvang van hun Scholenbanden-activiteiten.

Omdat het taalverschil niet altijd een evidentie is, laten we de scholen de keuze om dit in het Nederlands of Engels/Frans te doen, zodat er geen belemmering zou zijn voor een degelijke verslaggeving. Hieronder staan de documenten ter beschikking.

De Vlaamse school is verantwoordelijk om het gehele document uiterlijk tegen 15 september, ondertekend door het schoolhoofd, en zowel digitaal als op een papieren versie in te dienen bij VVOB Brussel.