Wereldwijd internet en informatie

Tags: LesideeënICT | Communicatie en media 
  • Leer de meerwaarde en de gevaren van het internet kennen: laat leerlingen informatie opzoeken over het partnerland, hun cultuur en gebruiken, de veiligheidssituatie en de politieke toestand. Toets dan af bij de partnerschool in welke mate dit overeenkomt met de werkelijkheid.
     
  • Som de voor- en nadelen van nieuwe communicatietechnologieën op. Welke voor- en nadelen zien ze bij de partnerschool? Ga na in welke mate mate er een digitale kloof bestaat tussen oud en jong, en tussen Noord en Zuid. Via bevragingen bij grootouders en bij de partnerschool laat je leerlingen de digitale kloof in kaart brengen. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen hiervan?