Gekleurde geschiedenis?

Tags: LesideeënGeschiedenis 

Vergelijk de belangrijkste zaken uit de eigen geschiedenisles met enkele sleutelelementen uit de geschiedenisles van de partnerschool. 

  • Is dit hetzelfde?
  • Leren wij iets van hun geschiedenis in het gangbare curriculum? Leren zij iets van de onze?
  • Is geschiedenis altijd even objectief of is het even vaak gekleurd en selectief?
  • Neem de kolonisatieperiode als vertrekpunt. Wat is onze rol geweest? Hoe komt het aan bod in de geschiedenisles van onze partnerschool en hoe staan ze hiertegenover?
  • ...