Vrijwilligers en stagiaires

De samenwerking tussen scholen levendig houden is niet altijd evident. Vaak zijn er communicatiestoornissen of heeft men te weinig zicht op de andere context om projecten ook daadwerkelijk samen en interactief uit te werken. Een droomscenario ontstaat wanneer iemand die de Vlaamse schoolcontext goed kent ook in de partnerschool de samenwerking een boost kan geven.

Via de inzet van vrijwilligers, bij voorkeur met een onderwijsachtergrond, willen we dergelijk scenario mogelijk maken. We bieden hier een forum waar vraag en aanbod van vrijwilligers en scholen elkaar kunnen ontmoeten.

Vraag van scholen

Scholen kunnen zich hier aanmelden indien hun partnerschool interesse heeft in een stagiair of vrijwilliger en enkele maanden hun hulp goed kan gebruiken, voor een welbepaalde opdracht.

Meld je aan via het contactformulier en geef daarbij duidelijk aan wat je precies verwacht van een vrijwilliger en welke mogelijkheden je kan bieden. Let op, bespreek eerst met je partnerschool of die effectief interesse heeft een vrijwilliger te ontvangen, die te begeleiden en doe ook navraag wat de mogelijkheden zijn op vlak van lesgeven, accomodatie, opvang en begeleiding.

Aanbod vrijwilligers

Veel jongeren (maar ook ouderen) zijn op zoek naar een project of een schooltje in het Zuiden waar ze enkele maanden vrijwilligerswerk kunnen doen. Het vinden van een goede plaats is echter niet altijd evident. Veel organisaties vragen immers grote bedragen voor de omkadering van de vrijwilliger.

De vele scholenpartnerschappen tussen Vlaamse scholen en scholen in het Zuiden kunnen een opportuniteit zijn om dit vrijwilligerswerk uit te voeren:

  • Er is een duidelijke vraag van beide scholen naar ondersteuning door een vrijwilliger.
  • Er zijn goede contacten met de mensen ter plaatse.
  • Behalve de concrete vraag van de Zuidschool vervult de vrijwilliger ook een brugfunctie naar de Vlaamse school toe, en ondersteunt zo het partnerschap en de uitwisseling.

Ben je geïnteresseerd voor vrijwilligerswerk in een partnerschool in het Zuiden, meld je dan aan via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan waarnaar je op zoek bent, welke periode je beschikbaar bent om vrijwilligerswerk te doen, wat je specifieke verlangens zijn, en upload je CV. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op, om aan te geven welke de mogelijkheden zijn.

Kwaliteitsbewaking

VVOB en dit steunpunt scholenbanden nemen geen verantwoordelijkheid naar de school toe (bvb. competenties vrijwilliger) of naar de vrijwilliger (kwaliteit opvang, begeleiding).

Via deze website willen we een forum bieden waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Het is de verantwoordelijkheid van de geïnteresseerde vrijwilligers en de scholen om contact met elkaar op te nemen en al dan niet tot overeenkomst voor samenwerking te komen.

Wél proberen we op termijn zo goed als mogelijk de nodige informatie te verzamelen en aan te bieden zodat de vrijwilliger een meer doordachte en geïnformeerde keuze kan maken. We proberen wat essentiële informatie te geven van belang bij vrijwilligerswerk, en bieden de vrijwilliger de mogelijkheid hetzelfde voorbereidingstraject te volgen dat we ook aan onze stagiairs aanbieden.

Aan de scholen geven we de nodige tips en handleiding om op eenvoudige manier een beperkte kwaliteitsbewaking in te bouwen.