Ter inspiratie: enkele voorbeelden van actieplannen van scholenbanden

Tags: ActieplannenLagere scholen | Middelbare scholen | Algemeen 

De beste ideeën komen uiteraard van de scholen zelf. Het zijn de leerkrachten die het partnerschap uitdragen en de band een invulling geven, ideeën uitwerken volgens hun lessenplan en samenwerken met de collega’s in de partnerschool.

Een scholenband blijft natuurlijk niet beperkt tot enkele e-mails heen en weer.  Wanneer duidelijk is wat beide partijen verwachten van het partnerschap, kunnen er activiteiten gepland worden. En dit is nodig want het geeft je een leidraad, een houvast. De betrokken leerkrachten worden gedwongen na te denken over wat je wilt bereiken en maakt “de scholenband” concreet. Tegelijk kunnen er zo afspraken gemaakt worden met de partnerschool over wat er het komende jaar zal gebeuren. Een activiteitenplanning wordt dus in onderling overleg opgemaakt.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van actieplannen van scholen uit het Scholenbanden-programma van VVOB. Dit geeft een goed beeld van wat er mogelijk is en hoe ver men kan gaan in het concreet uitwerken van de samenwerking. Uiteraard is dit heel contextgebonden en vaak het resultaat van leren uit vallen en opstaan.