Beelden met respect

Tags: ICT–ondersteuning en communicatie 

Hoe breng je de leefwereld van kinderen in het Zuiden respectvol in beeld? Wat is belangrijk bij de aanmaak van een educatief pakket voor mondiale vorming in de basisschool?

Dit zijn de uitgangsvragen van dit boekje. Het is bedoeld voor studenten, scholen met contacten in het Zuiden, wereldreizigers, ngo’s en vierdepijlerinitiatieven met interesse voor ‘ontwikkelingseducatie’ of ‘mondiale vorming’.

De focus ligt op ‘ontwikkelingseducatie’ of ‘mondiale vorming’ voor kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. De vragen, ervaringen en tips, die we geven, zijn ook bruikbaar voor andere doelgroepen.

Het boekje kwam tot stand in het kader van het project ‘Voor-BEELDEN uit het Zuiden’. In dit project werken Wereldwerkplaats vzw en Djapo vzw samen met de Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid van het Departement Sociale School (KHLeuven) en met het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG).