Beeldvorming in de media

Tags: LesideeënKunst en esthetica | Communicatie en media 

Kies een mondiaal thema zoals bijvoorbeeld: milieu, aidspreventie, rookpreventie, genderonderwerpen, uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Verzamel affiches, cartoons, beelden uit kranten en tijdschriften over dit thema. Maak hiermee een collage en stuur ze naar je partnerschool.

Vergelijk dit met hoe dit thema aan bod komt in het partnerland. Leg steeds de achtergrond en context uit van die beelden en discussieer in de klas over het thema.

Werk nadien een bewustmakingscampagne uit in de eigen school over het thema met materialen uit de partnerschool (of omgekeerd).