Scholenband

Leraren en directies beseffen dat de wereld waarin hun leerlingen opgroeien een mondiale wereld is. Het gaat er vandaag niet alleen om leerlingen een blik te gunnen op de wereld in het Zuiden. Leraren en hun leerlingen willen samen met het Zuiden een blik krijgen op de wereld en een beter beeld krijgen van de eigen samenleving.

Het Scholenbanden-programma is dan ook een logisch gevolg van de maatschappelijke evoluties van globalisering, diversiteit en de nieuwe manieren van samenwerken die daaruit voortvloeien. Een scholenband uitbouwen, kan een antwoord bieden op deze uitdagingen en sluit aan bij nieuwe inzichten rond het verwerven van internationale competenties in het onderwijs.

Maar wat is een scholenband nu precies? Waarom kan het voor onze school en leerlingen zinvol zijn? En hoe begin je hieraan? Een antwoord op al je vragen vind je hier:

  • Een samenwerking tussen twee scholen op verschillende locaties in de wereld kan heel uiteenlopende vormen aannemen. Wat maakt een uitwisseling een scholenband?
     
  • Een scholenband vraagt een engagement van de betrokken scholen, maar heeft tegelijk vele troeven. Waarom een scholenband opzetten?
     
  • Iedere samenwerking maakt een stapsgewijze ontwikkeling door naar een duurzaam partnerschap. Hoe een scholenband uitbouwen?