VIA Don Bosco

School-to-School (s2s) is een partnerschap tussen een school in België en een school in één van de partnerlanden van VIA Don Bosco in het Zuiden. Deze twee scholen delen ervaringen en bouwen samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. Ieder partnerschap is uniek. Scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de inhoud, duur en wijze van samenwerking zal zijn.

Scholen staan er niet alleen voor. Er is individuele begeleiding door VIA Don Bosco én er wordt telkens met twee “polen” gewerkt - een Noord- en een Zuidpool - waarin de scholen die op hetzelfde moment instappen samengebracht worden, van ideeën kunnen wisselen, ervaringen delen, enz. De Noordpolen van s2s België-India en s2s België-DRC komen regelmatig samen onder leiding van VIA Don Bosco. De Zuidpolen worden getrokken door partners of vrijwillige medewerkers ter plaatse.

Begeleiding

Het eerste jaar is een kennismakingsjaar. VIA Don Bosco ondersteunt de lancering van het s2s-project door:

  • de eerste contacten met de scholen in het Zuiden te leggen;
  • Noord- en Zuidpolen op te starten en te trekken;
  • minstens één kennismakingsbezoek praktisch en inhoudelijk uit te werken;
  • inspiratie en feedback te geven bij het opstellen van het eerste gemeenschappelijk s2s-jaarplan, waarin het eerste (school)jaar van de concrete uitwisseling wordt beschreven;
  • en communicatie te faciliteren (bv. bij het stellen van haalbare, gemeenschappelijke doelstellingen).

Eenmaal het s2s-project echt “van start” is gegaan, ondersteunt VIA Don Bosco de scholen bij:

  • het opstellen van het s2s-jaarplan;
  • tussentijdse opvolging en evaluatie, doorheen het gemeenschappelijk s2s-jaarplan;
  • en de afronding van het s2s-project.

Vanaf schooljaar 2012-2013 biedt VIA Don Bosco ook uitgewerkte lessenpakketten aan die scholen aanzetten om werk te maken van verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor de partnerschool. Leerkrachten krijgen middelen aangereikt om hun leerlingen aan het nadenken te zetten over hun (eerste) indrukken en die af te toetsen aan de realiteit - via kennisvergaring en dialoog.

VIA Don Bosco biedt beperkte financiële ondersteuning.