Wat is een scholenband?

Een scholenband is een partnerschap tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden. Het is een ideaal instrument om de leerlingen te sensibiliseren over lokale en mondiale problemen, te werken aan professionalisering van leraren en uiting te geven aan een solidariteitsgevoel

Activiteiten op het niveau van de leerlingen

Een scholenband biedt een ideaal kader om aan wereldburgerschap en internationale competenties te werken. Via de partnerschool krijg je directe toegang tot een ander werelddeel. De wereld komt tot leven in de klas. 

Een scholenband biedt kansen om te leren over elkaar (onderdompelen), te leren van elkaar (uitwisselen) en te leren met elkaar (samenwerken)!

Het opstarten van een scholenband is een goede reden om een ander land eens goed onder de loep te nemen. In welk werelddeel, welke regio en wat voor omgeving ligt de school? Welke talen worden er gesproken? Welke muziek of welke gerechten zetten kinderen daar op hun verlanglijstje?

In een scholenband kunnen leerlingen hun vragen rechtstreeks aan leeftijdsgenoten stellen. Zo komen leerlingen veel te weten over het echte leven in de partnerschool en omgekeerd.

Ook werken aan gezamenlijke projecten is mogelijk. Klassen schrijven samen verhalen of zoeken samen het antwoord op een wiskundig vraagstuk.

Professionalisering van leraren

Veel scholen in het Zuiden zijn vragende partij om niet enkel de klemtoon te leggen op uitwisseling tussen leerlingen, maar ook op uitwisseling tussen leraren

Een scholenband biedt kansen om daarop in te spelen. Waarom inspireer je je collega niet met jouw lesaanpak, coach je hem of haar niet bij nieuwe activerende werkvormen of ondersteun je niet bij het gebruik van de computer in de klas? Waarom denk je als directeur niet eens mee na rond het verbeteren van het beleidsvoerend vermogen van de school? Waarom deel je niet gewoon je eigen ervaringen?

Tegelijk is deze focus op professionele ontwikkeling heel verrijkend voor de Vlaamse leraren en directies. De confrontatie met een andere onderwijsrealiteit en de uitwisseling met een buitenstaander kan nieuwe inzichten geven in je eigen werk en gewoontes.

Solidariteitsacties

Wanneer leerlingen en leraren leren over onrechtvaardigheden in de wereld of wanneer ze de scheve verhoudingen tussen Noord en Zuid van naderbij bestuderen, gaan ze ‘bijna automatisch’ over tot actie. Kinderen hebben dit ook nodig om niet met een onbevredigd gevoel te blijven zitten.

Deze nood aan actie kan op verschillende manieren vorm krijgen. De meest bekende sensibiliseringsactiviteiten zijn petities en briefschrijfacties. Maar scholen ook vaak aan fondsenwerving. Het is niet onlogisch dat de ene partner de andere helpt waar nodig, op voorwaarde dat de hulp kadert in een breder (educatief) geheel. De financiële aspecten mogen ook nooit het centrale element worden in de samenwerking en er moet gelijkwaardigheid nagestreefd worden.